*Banda us waqt tak naik nahi ban sakta jab tak dusron ko gunahgar samjhta rahe jis din us nai dusron ko naik khud ko gunahgaar guman karna shuru kar diya us din wo naik ban gaya*


*Allah paak mujhe Aur Aapko naik banai???????*


*✍? Noor Ali Attari Razavi*


48